Actieplan 55+

club55+

Een ander belangrijk wapenfeit van de publiek-private samenwerking was het actieplan ‘55-plus Werkt’. Het ministerie van SZW stelde 67 miljoen euro beschikbaar aan UWV om werkzoekenden van 55 jaar en ouder aan een baan te helpen. In de regio worden uitzendorganisaties hierbij nadrukkelijk betrokken. En niet voor niets, want meer dan 25% van de werkloze ouderen gaat via een uitzendbureau aan de slag.

ABU, NBBU en UWV hebben in het kader van dit actieplan de doelstelling om in twee jaar tijd voor 22.500 ouderen werk te vinden, waarbij voor arbeidsmarktintermediairs ruim 20 miljoen euro beschikbaar is. Voor 2014/2015 is de uitdaging om die ambitie daadwerkelijk waar te maken.