Starters in trek op de arbeidsmarkt

normal_kind_werken_jong_studeren

Een gebrek aan ervaring is in steeds mindere mate een probleem op de arbeidsmarkt. In bijna een derde van de vacatures werd vorig jaar expliciet gevraagd naar een arbeidskracht met minder dan twee jaar werkervaring, meldde vacaturesite Monsterboard.

In 2014 werd in ruim een kwart van de advertenties een starter gevraagd, aldus de vacaturespecialist. Volgens Monsterboard mag worden verwacht dat de vraag naar beginnende arbeidskrachten de komende tijd verder groeit. Overigens richt het grootste deel van de vacatures (39 procent) zich nog altijd op mensen met twee tot vijf jaar ervaring.

Een vijfde van de vacatures op Monsterboard was in 2015 gericht aan IT’ers. Ook in sales (16 procent) en techniek (13 procent) werden veel vacatures opgesteld.

Flexwerken wint terrein

Het aandeel flexwerkers (werkenden met een flexibele arbeidsrelatie) en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) neemt zienderogen toe. Dat blijkt uit het rapport ‘Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en onderzoeksbureau TNO. In de afgelopen tien jaar is het aantal flexwerkers gegroeid van 15 procent naar 22 procent van de arbeidsmarkt. Het percentage zzp’ers nam in die periode met 4 procentpunt toe tot 12.

Vaste baan: Van de werknemers die een flexcontract krijgen, heeft na drie jaar ruim één op de drie een vaste baan. In de grote steden is het aantal flexwerkers het grootst. In Nederland is het aandeel werknemers met een tijdelijk contract de afgelopen tien jaar sneller gegroeid dan in de meeste andere Europese landen.
Innovatiever: Bedrijven die veel gebruik maken van flexwerkers zijn niet per se innovatiever dan bedrijven met veel vaste krachten, staat in het rapport. Wel gaan innovatieve bedrijven beter om met hun flexwerkers. Juist omdat zij zorgen voor een betere opname van flexwerken in de bedrijfscultuur.

Actieplan 55+

club55+

Een ander belangrijk wapenfeit van de publiek-private samenwerking was het actieplan ‘55-plus Werkt’. Het ministerie van SZW stelde 67 miljoen euro beschikbaar aan UWV om werkzoekenden van 55 jaar en ouder aan een baan te helpen. In de regio worden uitzendorganisaties hierbij nadrukkelijk betrokken. En niet voor niets, want meer dan 25% van de werkloze ouderen gaat via een uitzendbureau aan de slag.

ABU, NBBU en UWV hebben in het kader van dit actieplan de doelstelling om in twee jaar tijd voor 22.500 ouderen werk te vinden, waarbij voor arbeidsmarktintermediairs ruim 20 miljoen euro beschikbaar is. Voor 2014/2015 is de uitdaging om die ambitie daadwerkelijk waar te maken.

Forse stijging aantal zzp’ers

Manintechniekfoto

Het aantal zelfstandigen stijgt de laatste jaren gestaag, terwijl het aantal werknemers afneemt. Nederland telde in het tweede kwartaal 9,8 miljoen banen, waarvan 7,7 miljoen van werknemers en 2,1 miljoen van zelfstandigen.

Dat blijkt uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek voor het tweede kwartaal dit jaar. Vooral het aantal zzp’ers groeit: het afgelopen kwartaal nam het aantal banen van werknemers met 7 duizend af, terwijl er 8 duizend banen van zelfstandigen bij kwamen.

De werkloosheid is in het hele tweede kwartaal gedaald op kwartaalbasis. Gecorrigeerd voor seizoeninvloeden waren er 672 duizend mensen werkloos, 12 duizend minder dan een kwartaal eerder. In het eerste kwartaal steeg de werkloosheid nog.

In het afgelopen kwartaal groeide het aantal banen in de handel, vervoer en horeca. De meeste banen gingen verlorenin de financiële dienstverlening, de industrie en de zorg.

1 op 4 = flexkracht

vrouw+werk+nyulfoto470

De flexibilisering van de Nederlandse arbeidsmarkt zet door. In 2013 was gemiddeld een op de vier werknemers nog zzp’er, uitzend- of oproepkracht, in 2020 zal dit aandeel flexibele krachten tot een derde zijn gegroeid.

Dat blijkt uit onderzoek van TNO, dat 900 Nederlandse bedrijven in negen sectoren onderzocht in opdracht van de uitzendkoepel ABU.

In 2007 omvatte ‘de flexibele schil’ van bedrijven gemiddeld ongeveer 20 procent van hun personeel, vorig jaar 25 procent en naar verwachting is dat in 2020 30 procent, schrijven de onderzoekers op basis van een enquête bij ruim 900 bedrijven. Het percentage ondernemingen dat flexibele contracten zegt in te zetten, is sinds 2007 wel licht afgenomen. De toename van het aantal flexkrachten wordt daarom vooral verwacht bij bedrijven die nu al met zzp’ers, uitzend- of oproepkrachten werken.

BTW bouwgrond moet omlaag van 21% naar 6%

IMG_0845

Om nieuwbouwhuizen goedkoper te maken, moet de btw op bouwgrond omlaag van 21 naar 6 procent. Dat is niet alleen gunstig voor consumenten, maar ook voor de noodlijdende bouwbranche, omdat hiermee nieuwbouw wordt aangejaagd.

Bovendien helpt het gemeenten om eindelijk verlost te raken van miljarden euro’s aan bouwgrond die ze sinds de crisis aan de straatstenen niet kwijtraken.
Dat zegt voorman Maxime Verhagen van brancheorganisatie Bouwend Nederland. Volgens de oud-politicus is er sprake van een win-winsituatie als de btw daadwerkelijk omlaaggaat.

„Het Rijk krijgt dan wel minder btw op de grond, maar bedenk wel dat er nu feitelijk geen geld naar de schatkist gaat omdat er gewoon geen bouwgrond wordt verkocht. En denk ook eens aan alle andere effecten die optreden. De gemeenten krijgen extra bouwleges en een hogere opbrengst uit de ozb. En er is minder geld nodig voor bijstandsuitkeringen voor al die bouwvakkers die thuiszitten omdat ze sinds de crisis hun baan zijn verloren. Ik roep het nog maar eens in herinnering: sinds 2008 zijn 70.000 banen verloren gegaan.”
In de ogen van Verhagen moeten de gemeenten zelf ook water bij de wijn doen door niet langer het volle pond voor de grond te vragen, maar hun verlies te nemen.

 

Nederlandse vrouwen steeds handiger

Vrouw-en-techniek_0002083944

Nederlandse meisjes worden steeds handiger. In ruim vijf jaar tijd is het aantal jonge vrouwen dat voor een technische studie kiest met bijna de helft toegenomen.

Het beleid van de overheid en initiatieven zoals Girlsday om meisjes te interesseren voor een loopbaan in de techniek werpt steeds meer zijn vruchten af.

Het aantal instromende vrouwen aan de Nederlandse universiteiten die voor een techniekstudie kiezen, is sinds 2008 toegenomen met bijna 45%. Bij hbo-instellingen is het aantal meiden dat zich inschrijft voor een techniekopleiding met 19% gestegen ten opzichte van 2012.

Dit blijkt uit cijfers van VHTO, het landelijk expertisebureau voor meisjes met bèta/techniek, dat vandaag voor de vijfde achtereenvolgende keer Girlsday organiseert. Girlsday, dat ook in Duitsland razend populair is en tevens in onder andere België, Polen, Oostenrijk, Italië, Frankrijk en Spanje wordt gehouden, is de Europese versie van het van origine Amerikaanse ’Take our daughters to work day’.